Документи

Проект BG05SFPR002-1.007-0001 „СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО +“

Ръководство за потребителя на интернет сайта www.specializanti-mh.info

АНЕКСИ за изплащане на таксите за обучение-за НЕКЛИНИЧНИ специалности

АНЕКСИ за изплащане на таксите за обучение-за КЛИНИЧНИ специалности

Актуализирани документи за кандидатстване и информация в 5-та процедура за подбор на специализанти (лекари, лекари по дентална медицина, медицински сестри и акушерки)

Актуализирани документи за сключване на договор със специализанти по клинични специалности, класирани след 01.06.2020 г. (5-та процедура)

Актуализирани документи за сключване на договор със специализанти по неклинични специалности, дентални и обща медицина по заповед, класирани след 01.06.2020 г. (5-та процедура)

Класирания в 5-та процедура за подбор на специализанти

Документи за 5-та процедура за подбор на специализанти (лекари, лекари по дентална медицина, медицински сестри и акушерки) - до 31.05.2020 г.

Класирания в 4-та процедура за подбор на специализанти

Документи за четвърта процедура за подбор на специализанти (лекари, лекари по дентална медицина, медицински сестри и акушерки)

Документи за трета процедура за подбор на лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти със срок за кандидатстване до 30.09.2020 г.

Документи за представяне в края на участието в проекта

Документи за втора процедура за подбор на лекари специализанти
със срок за кандидатстване до 23.07.2017 г.

Документи за първа процедура за подбор на лекари специализанти
със срок на кандидатстване до 17.01.2017 г.