Добре дошли в информационната система към проект BG05M9OP001-1.015-0001 "Специализация в здравеопазването" на Министерство на здравеопазването.

Основна цел на проекта е да подпомогне повишаването на професионалния капацитет на обучаващите се специализанти в системата на здравеопазването и осигуряването на по-качествени здравни услуги.

Системата има за цел управлението на процеса по регистрация, кандидатстване в обявени процедури за подбор на специализанти за финансиране и поддръжка на информацията, свързана с участниците в проекта.

Последни новини


КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.015-0001 „СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“ СЕ ВЪЗОБНОВЯВА ОТ 04.11.2021 Г.

03.11.2021

От 04.11.2021 г. отново стартира приемът на документи за кандидатстване за финансиране по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“, който се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОПРЧР 2014-2020).

Между Министерство на здравеопазването и Управляващият орган на ОПРЧР 2014-2020 беше подписано Допълнително споразумение към Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с цел изменение на проект „Специализация в здравеопазването”. С неговото сключване бюджетът на проекта беше увеличен, което дава възможност за предоставяне на финансова подкрепа за допълнителен брой специализанти в системата на здравеопазването.

Подаването на заявления за кандидатстване и изискуемите документи се извършва онлайн чрез регистрация на интернет сайта https://specializanti.mh.government.bg. Образците на документите и условията за кандидатстване са на разположение в секция „Документи“, откъдето могат да бъдат свалени и попълнени. Процедурата за кандидатстване ще бъде отворена със срок до 31.12.2021 г.

КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОТНОВО СЕ ИЗВЪРШВА САМО ОНЛАЙН ЧРЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ САЙТА НА ПРОЕКТА

09.03.2021

Техническият проблем в интернет сайта на проекта, касаещ невъзможност за регистрация и създаване на профил в системата, е отстранен. Поради това всички специализанти, желаещи да кандидатстват за финансиране по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“, вече могат да извършват регистрация на интернет сайта https://specializanti.mh.government.bg, с цел подаване на документи онлайн.

След попълване на "Формата за регистрация" (секцията в горния десен ъгъл), на посочения от Вас адрес на електронна поща ще получите съобщение с линк за активиране на профила. Тази стъпка е нужна за удостоверяване на адреса на електронната поща. Запомнете избраната и въведена от Вас парола за достъп до профила и след потвърждение на електронната поща използвайте формата за вход в системата.

След това само през сайта се подава заявление за кандидатстване за финансиране на обучението за придобиване на специалност и придружаващи документи. Образците на документите и условията за кандидатстване са качени в секция „Документи“, откъдето могат да бъдат свалени и попълнени.

Не е необходимо заявлението за кандидатстване по проекта и изискуемите документи да се изпращат в Министерство на здравеопазването.

При възникнал технически проблем в интернет сайта на проекта, документи за кандидатстване за финансиране на специализацията се подават в Министерство на здравеопазването

30.10.2020

Поради получени сигнали от специализанти за невъзможност за регистрация и създаване на профил на интернет сайта на проекта ви информираме, че при възникнал технически проблем може да разпечатате заявлението за кандидатстване по проекта, да го попълните и заедно с изискуемите документи да го подадете лично или чрез куриер в  Деловоството на Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5.