Документи Всички документи
Проект BG05SFPR002-1.007-0001 „СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО +“

Индивидуален план за обучение СЗ+

Индивидуален план за обучение по проект СЗ+
Word Документ ( 48kB )

Атестат СЗ+

Атестат по проект СЗ+, който се представя при прекъсване/приключване на специализацията
Word Документ ( 45kB )

Карта за участие 2021-2027

Карта за участие, която задължително се попълва в началото и в края на участието в проекта
Word Документ ( 54kB )

Инструкции за попълване на договора

Инструкции за попълване на договора за финансиране по проект „Специализация в здравеопазването +“
Word Документ ( 182kB )

Договор за прехвърляне от проект СЗ в СЗ+

Образец на Договор за прехвърляне от проект "Специализация в здравеопазването" в проект "Специализация в здравеопазването +"
Word Документ ( 208kB )