КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОТНОВО СЕ ИЗВЪРШВА САМО ОНЛАЙН ЧРЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ САЙТА НА ПРОЕКТА

09.03.2021

Техническият проблем в интернет сайта на проекта, касаещ невъзможност за регистрация и създаване на профил в системата, е отстранен. Поради това всички специализанти, желаещи да кандидатстват за финансиране по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“, вече могат да извършват регистрация на интернет сайта https://specializanti.mh.government.bg, с цел подаване на документи онлайн.

След попълване на "Формата за регистрация" (секцията в горния десен ъгъл), на посочения от Вас адрес на електронна поща ще получите съобщение с линк за активиране на профила. Тази стъпка е нужна за удостоверяване на адреса на електронната поща. Запомнете избраната и въведена от Вас парола за достъп до профила и след потвърждение на електронната поща използвайте формата за вход в системата.

След това само през сайта се подава заявление за кандидатстване за финансиране на обучението за придобиване на специалност и придружаващи документи. Образците на документите и условията за кандидатстване са качени в секция „Документи“, откъдето могат да бъдат свалени и попълнени.

Не е необходимо заявлението за кандидатстване по проекта и изискуемите документи да се изпращат в Министерство на здравеопазването.