Документи Всички документи
Документи за трета процедура за подбор на лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти със срок за кандидатстване до 30.09.2020 г.

Актуализиран списък на одобрените кандидати в трета процедура за подбор

Актуализиран списък на одобрените кандидати в третата процедура за подбор на специализанти /след извършени промени в проекта и удължен срок за изпълнението му до 31.12.2023 г./
Adobe PDF ( 222kB )

Актуализиран списък на некласираните кандидати в трета процедура за подбор

Актуализиран списък на некласираните кандидати в третата процедура за подбор на специализанти /след извършени промени в проекта и удължен срок за изпълнението му до 31.12.2023 г./
Adobe PDF ( 77kB )

Одобрени кандидати в трета процедура

Одобрени кандидати в трета процедура за подбор на специализанти
Adobe PDF ( 121kB )

Некласирани кандидати в трета процедура

Некласирани кандидати в трета процедура за подбор на специализанти
Adobe PDF ( 102kB )

Договор за финансиране

Договор за финансиране на обучение за придобиване на специалност
Word Документ ( 172kB )

Декларация за обработка на лични данни

Декларация за информирано съгласие за обработка на лични данни
Word Документ ( 71kB )

Процедура за подбор на специализанти

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ И ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА-СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ЧИЕТО ОБУЧЕНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ФИНАНСИРАНО ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.015-0001 „СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“
Word Документ ( 91kB )

Критерии за подбор на специализанти - трета процедура

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ЛЕКАРИ – СПЕЦИАЛИЗАНТИ И ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ЧИЕТО ОБУЧЕНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ФИНАНСИРАНО ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.015-0001 „СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО”
Word Документ ( 84kB )

Индивидуален план за обучение - Приложение №4

Индивидуален план за обучение - Приложение №4
Word Документ ( 83kB )

Заявление за участие в проекта - трета процедура

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.015-0001 „СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“
Word Документ ( 88kB )

Декларация по Приложение №2 - трета процедура

Декларация по Приложение №2
Word Документ ( 53kB )

Декларация по Приложение №1 - трета процедура

Декларация по Приложение №1
Word Документ ( 54kB )

Атестат - Приложение №5

Атестат - Приложение №5
Word Документ ( 80kB )