Документи Всички документи
Актуализирани документи за сключване на договор със специализанти по неклинични специалности, дентални и обща медицина по заповед, класирани след 01.06.2020 г. (5-та процедура)

Договор за неклинични, дентални и обща мед. по заповед

Образец на договор за неклинични, дентални и обща мед. по заповед
Word Документ ( 173kB )

Приложение 1-Декларация за неклинични, дентални и ОМ по заповед

Документи за сключване на договор със специализанти по неклинични специалности, дентални и обща медицина по заповед-класирани след 01.06.2020 г.
Word Документ ( 55kB )

Приложение 2-Декларация за стипендия

Документи за сключване на договор със специализанти по неклинични специалности, дентални и обща медицина по заповед-класирани след 01.06.2020 г.
Word Документ ( 53kB )

Приложение 3-Отчетен доклад

Образец на отчетен доклад
Excel Document ( 66kB )

Приложение 4-справка ВУ за неклинични, дентални и ОМ по заповед

Образец на справка от висшето училище - за неклинични, дентални и ОМ по заповед
Excel Document ( 64kB )

Приложение 5-Индивидуален план за обучение

Документи за сключване на договор със специализанти по неклинични специалности, дентални и обща медицина по заповед-класирани след 01.06.2020 г.
Word Документ ( 84kB )

Приложение 6-Атестат

Образец на атестат
Word Документ ( 80kB )

Декларация за обработка на лични данни

Документи за сключване на договор със специализанти по неклинични специалности, дентални и обща медицина по заповед-класирани след 01.06.2020 г.
Word Документ ( 71kB )

Карта за участие при стартиране на финансирането

Документи за сключване на договор със специализанти по неклинични специалности, дентални и обща медицина по заповед-класирани след 01.06.2020 г.
Word Документ ( 95kB )