Документи Всички документи
Документи за представяне в края на участието в проекта

Карта за участие в проекта 2021-2027 г.

Карта за участие, която задължително се попълва в началото и в края на участието в проекта (по образец на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.)
Word Документ ( 54kB )

Атестат

Атестат
Word Документ ( 45kB )

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване удовлетвореността и ползате от участието в проекта
Word Документ ( 86kB )