Документи Всички документи
Документи за представяне в края на участието в проекта

Карта на участник в проекта

Карта за участие по схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Word Документ ( 95kB )

Атестат

Атестат
Word Документ ( 80kB )

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване удовлетвореността и ползате от участието в проекта
Word Документ ( 86kB )