Документи Всички документи
АНЕКСИ за изплащане на таксите за обучение-за КЛИНИЧНИ специалности

АНЕКС за клинични специалности - плащане на 6 м.

АНЕКС за клинични специалности - плащане на 6 м.
Word Документ ( 120kB )

АНЕКС клинични - Приложение декларация-заявление

АНЕКС за клинични специалности - Приложение декларация-заявление
Word Документ ( 55kB )

АНЕКС клинични плащане на 6 м. - Приложение справка ВУ

АНЕКС клинични - Приложение справка за ВУ
Excel Document ( 72kB )