Документи Всички документи
Актуализирани документи за сключване на договор със специализанти по клинични специалности, класирани след 01.06.2020 г. (5-та процедура)

Договор за клинични специалности

Образец на договор за клинични специалности
Word Документ ( 180kB )

Приложение 1-Декларация за клинични специалности

Документи за сключване на договор със специализанти по клинични специалности, класирани след 01.06.2020 г.
Word Документ ( 56kB )

Приложение 2 -Декларация за стипендия

Документи за сключване на договор със специализанти по клинични специалности, класирани след 01.06.2020 г.
Word Документ ( 53kB )

Приложение 3-Отчетен доклад

Образец на отчетен доклад
Excel Document ( 66kB )

Приложение 4-справка ВУ за клинични специалности

Образец на справка от висшето училище - за клинични специалности
Excel Document ( 65kB )

Приложение 5-Индивидуален план за обучение

Документи за сключване на договор със специализанти по клинични специалности, класирани след 01.06.2020 г.
Word Документ ( 84kB )

Приложение 6-Атестат

Образец на атестат
Word Документ ( 80kB )

Декларация за обработка на лични данни

Документи за сключване на договор със специализанти по клинични специалности, класирани след 01.06.2020 г.
Word Документ ( 71kB )

Карта за участие при стартиране на финансирането

Документи за сключване на договор със специализанти по клинични специалности, класирани след 01.06.2020 г.
Word Документ ( 95kB )