Документи Всички документи
Документи за 5-та процедура за подбор на специализанти (лекари, лекари по дентална медицина, медицински сестри и акушерки) - до 31.05.2020 г.

Критерии за подбор на специализанти

Критерии за подбор на специализанти 5-та процедура
Word Документ ( 84kB )

Процедура за подбор на специализанти

Процедура за подбор на специализанти 5-та процедура
Word Документ ( 91kB )

Заявление за участие в проекта

Заявление за участие в проекта 5-та процедура
Word Документ ( 89kB )

Карта за участие при стартиране на финансирането

Карта за участие при стартиране на финансирането 5-та процедура
Word Документ ( 95kB )

Декларация за обработка на лични данни

Декларация за обработка на лични данни 5-та процедура
Word Документ ( 71kB )

Договор за финансиране

Договор за финансиране 5-та процедура
Word Документ ( 183kB )

Декларация по приложение 1

Декларация по приложение 1, 5-та процедура
Word Документ ( 57kB )

Декларация по приложение 2

Декларация по приложение 2, 5-та процедура
Word Документ ( 52kB )

Отчетен доклад-приложение 3

Отчетен доклад-приложение 3, 5-та процедура
Excel Document ( 66kB )

Индивидуален план за обучение-приложение 4

Индивидуален план за обучение-приложение 4, 5-та процедура
Word Документ ( 84kB )

Атестат-приложение 5

Атестат-приложение 5, 5-та процедура
Word Документ ( 80kB )

Приложение 6 такса теоретично обучение

Приложение 6 такса теоретично обучение 5-та процедура
Word Документ ( 55kB )

Приложение 7 такса практическо обучение

Приложение 7 такса практическо обучение 5-та процедура
Word Документ ( 55kB )