Документи Всички документи
Актуализирани документи за кандидатстване и информация в 5-та процедура за подбор на специализанти (лекари, лекари по дентална медицина, медицински сестри и акушерки)

Заявление за участие в проекта

Документи за кандидатстване и информация
Word Документ ( 89kB )

Критерии за подбор на специализанти

Документи за кандидатстване и информация
Word Документ ( 84kB )

Процедура за подбор на специализанти

Документи за кандидатстване и информация
Word Документ ( 91kB )