Документи Всички документи
Документи за първа процедура за подбор на лекари специализанти
със срок на кандидатстване до 17.01.2017 г.

Одобрени за финансиране кандидати в процедура със срок 17.01.2017 г.

Одобрени за финансиране кандидати в процедура със срок 17.01.2017 г.
Adobe PDF ( )

Неодобрени за финансиране кандидати в процедура със срок 17.01.2017 г.

Неодобрени за финансиране кандидати в процедура със срок 17.01.2017 г.
Adobe PDF ( )

Атестат

Атестат - приложение 5
Word Документ ( 80kB )

Декларация 2

Декларация по приложение 2
Word Документ ( 52kB )

Декларация 1

Декларация по приложение 1
Word Документ ( 52kB )

Договор за финансиране

Договор за финансиране
Word Документ ( 172kB )

Процедура за подбор на специализанти

Процедура за подбор на специализанти
Word Документ ( 91kB )

Критерии за подбор на специализанти

Критерии за подбор на специализанти
Word Документ ( 84kB )

Индивидуален план

Индивидуален план
Word Документ ( 83kB )

Заявление за участие в проекта

Заявление за учатие в проект BG05M9OP001-1.015-0001 СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Word Документ ( 86kB )