Документи Всички документи
Документи за четвърта процедура за подбор на специализанти (лекари, лекари по дентална медицина, медицински сестри и акушерки)

Карта за участие при стартиране на финансирането

Карта за участие при стартиране на финансирането
Word Документ ( 95kB )

Критерии за подбор на специализанти

Критерии за подбор на специализанти четвърта процедура
Word Документ ( 83kB )

Процедура за подбор на специализанти

Процедура за подбор на специализанти - четвърта процедура
Word Документ ( 90kB )

Заявление за участие в проекта

Заявление за участие в проекта четвърта процедура
Word Документ ( 89kB )

Декларация за обработка на лични данни

Декларация за обработка на лични данни четвърта процедура
Word Документ ( 71kB )

Договор за финансиране

Договор за финансиране четвърта процедура
Word Документ ( 177kB )

Декларация по приложение 1

Декларация по приложение 1 четвърта процедура
Word Документ ( 54kB )

Декларация по приложение 2

Декларация по приложение 2 четвърта процедура
Word Документ ( 53kB )

Отчетен доклад-приложение 3

Отчетен доклад-приложение 3 четвърта процедура
Excel Document ( 66kB )

Индивидуален план за обучение-приложение 4

Индивидуален план за обучение-приложение 4 четвърта процедура
Word Документ ( 83kB )

Атестат-приложение 5

Атестат-приложение 5 четвърта процедура
Word Документ ( 80kB )

Приложение 6 такса теоретично обучение

Приложение 6 такса теоретично обучение четвърта процедура
Word Документ ( 55kB )

Приложение 7 такса практическо обучение

Приложение 7 такса практическо обучение четвърта процедура
Word Документ ( 55kB )