Документи Всички документи
Класирания в 4-та процедура за подбор на специализанти

Списък на одобрените кандидати до 27.03.2020

Списък на одобрените кандидати в четвърта процедура за подбор до 27.03.2020
Adobe PDF ( 603kB )

Списък на некласираните кандидати до 27.03.2020

Списък на некласираните кандидати в четвърта процедура за подбор до 27.03.2020
Adobe PDF ( 556kB )

Списък на одобрените кандидати до 28.02.2020

Списък на одобрените кандидати в четвърта процедура за подбор до 28.02.2020
Adobe PDF ( 142kB )

Списък на некласираните кандидати до 28.02.2020

Списък на некласираните кандидати в четвърта процедура за подбор до 28.02.2020
Adobe PDF ( 21kB )

Списък на одобрените кандидати до 30.01.2020

Списък на одобрените кандидати в 4-та процедура за подбор до 30.01.2020
Adobe PDF ( 96kB )

Списък на одобрените кандидати до 15.01.2020г.

Списък на одобрените кандидати в 4-та процедура да подбор до 15.01.2020г.
Adobe PDF ( 170kB )

Списък на некласираните кандидати до 15.01.2020г.

Списък на некласираните кандидати в 4-та процедура за подбор до 15.01.2020г.
Adobe PDF ( 37kB )

Списък на одобрени кандидати до 21.11.2019

Списък на одобрени кандидати в 4-та процедура за подбор до 21.11.2019
Adobe PDF ( 265kB )

Списък на некласирани кандидати до 21.11.2019

Списък на некласирани кандидати в 4-та процедура за подбор до 21.11.2019
Adobe PDF ( 52kB )

Списък на одобрените кандидати до 11.10.2019

Списък на одобрените кандидати в 4-та процедура за подбор до 11.10.2019
Adobe PDF ( 132kB )

Списък на некласираните кандидати до 11.10.2019

Списък на некласираните кандидати в 4-та процедура за подбор до 11.10.2019
Adobe PDF ( 52kB )