Добре дошли в информационната система към проект BG05M9OP001-1.015-0001 "Специализация в здравеопазването" на Министерство на здравеопазването.

Основна цел на проекта е да подпомогне повишаването на професионалния капацитет на обучаващите се специализанти в системата на здравеопазването и осигуряването на по-качествени здравни услуги.

Системата има за цел управлението на процеса по регистрация, кандидатстване в обявени процедури за подбор на специализанти за финансиране и поддръжка на информацията, свързана с участниците в проекта.

Последни новини


Документи за представяне от специализантите в края на участието им в проекта

09.06.2017

При приключване на обучението за придобиване на специалност по проекта или при прекъсване на специализацията си, участниците в проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването” следва да представят на екипа за управление на проекта следните документи:

  1. Атестат – оценка на придобитите теоретични и практически знания и умения по време на обучението по специалността, подписан от ръководителя на специализацията.

  2. Карта за участие по схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

  3. Анкетна карта (анонимна) относно участието в проекта.

  4. Отчетни доклади - оригиналите на месечните отчети, които не са изпращани в МЗ.

Образците на документите са качени в секция „Документи“, Раздел „Документи за представяне в края на участието в проекта на сайта, откъдето могат да бъдат свалени и попълнени.

ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРАЦИЯ

19.04.2017

За всички лекари специализанти, класирани в първата процедура за подбор, с които са сключени договори за финансиране на обучението по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”, са създадени профили в интернет сайта от администратора на сайта.

Всеки специализант може да влезе в профила си с потребителско име и парола от секцията за вход. Потребителското име е посочената в заявлението за кандидатстване електронна поща на специализанта. Паролата, с която ще бъде достъпен профила е ЕГН на специализанта, като след първоначалното влизане паролата може да се смени от секция "Потребителски профил".

ВАЖНО! В случай, че не може да влезете в профила си, моля да изпратите съобщение от секция Контактина сайта www.specializanti-mh.info като попълните „Формата за запитване“, или изпратите съобщение на електронната поща на проекта spezialisanti@mh.government.bg. Посочете коректно изписана електронна поща и трите си имена.

РЕГИСТРИРАНЕ НА НОВИ ПОТРЕБИТЕЛИ

За всички лекари специализанти, които ще се регистрират занапред при обявени процедури за подбор, трябва да се следва "Формата за регистрация" (секцията в горния десен ъгъл).

След попълване на "Формата за регистрация", на посочения от Вас адрес на електронна поща ще получите съобщение с линк за активиране на профила. Тази стъпка е нужна за удостоверяване на адреса на електронната поща. Запомнете избраната и въведена от Вас парола за достъп до профила и след потвърждение на електронната поща използвайте формата за вход в системата.

ВАЖНО! Системата ще бъда заключена за регистрация в периодите без обявени процедури за подбор на лекари специализанти за участие в проекта. Системата ще бъда активна в периоди на обявени процедури за подаване на заявления за участие в проекта и ще може да се извършва регистрация, с цел кандидатстване онлайн. След попълване на заявление по формуляр от сайта и изпращането му чрез системата, тя ще генерира входящ номер.

ПОДАВАНЕ НА МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ

19.04.2017

От м. април 2017 г. до края на проекта специализантите, с които са сключени договори за финансиране на обучението им по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”, следва да попълват и подават ежемесечните си отчети онлайн в създадените им профили в сайта на проекта, без да ги изпращат ежемесечно на хартиен носител в Министерство на здравеопазването.

Срокът за подаване на отчетите е до 5-то число на месеца, следващ отчетния месец.

Всеки специализант е длъжен да съхранява надлежно оригиналите на отчетните си доклади, и да ги представи в края на участието си в проекта, заедно с Атестата, или междувременно при поискване от страна на екипа за управление на проекта!

Подаването на ежемесечните отчети чрез профилите в сайта на проекта става като специализантът влезе в профила си, отиде в Раздел "Отчетeн доклад" (в дясно на екрана), отвори секция „Добави отчет“ (в зелено), избере от падащото меню месеца, за който ще попълва отчет и кликне върху бутон „Добави“. Попълва отворената отчетна форма, след което кликва върху бутон „Редактирай“. Готовата отчетна форма се разпечатва чрез бутон „Отпечатай“, и след като се положат подписите се качва сканирана отново в профила.

В случай на погрешно попълнен отчетен доклад, същият може да се редактира, разпечата, преподпише, а каченият вече документ да се замени с актуалния отчет.

Специализанти, които не са представили отчетите си за м. март 2017 г. на хартиен носител в Министерство на здравеопазването, или са изпратили погрешно попълнени отчети, следва да ги попълнят и подадат чрез своите профили в интернет сайта.

ВАЖНО! В случай, че не може да влезете в профила си, моля да изпратите съобщение от секция Контактина сайта www.specializanti-mh.info като попълните „Формата за запитване“, или изпратите съобщение на електронната поща на проекта spezialisanti@mh.government.bg. Посочете коректно изписана електронна поща и трите си имена.