ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРАЦИЯ

19.04.2017

За всички лекари специализанти, класирани в първата процедура за подбор, с които са сключени договори за финансиране на обучението по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”, са създадени профили в интернет сайта от администратора на сайта.

Всеки специализант може да влезе в профила си с потребителско име и парола от секцията за вход. Потребителското име е посочената в заявлението за кандидатстване електронна поща на специализанта. Паролата, с която ще бъде достъпен профила е ЕГН на специализанта, като след първоначалното влизане паролата може да се смени от секция "Потребителски профил".

ВАЖНО! В случай, че не може да влезете в профила си, моля да изпратите съобщение от секция Контактина сайта www.specializanti-mh.info като попълните „Формата за запитване“, или изпратите съобщение на електронната поща на проекта spezialisanti@mh.government.bg. Посочете коректно изписана електронна поща и трите си имена.

РЕГИСТРИРАНЕ НА НОВИ ПОТРЕБИТЕЛИ

За всички лекари специализанти, които ще се регистрират занапред при обявени процедури за подбор, трябва да се следва "Формата за регистрация" (секцията в горния десен ъгъл).

След попълване на "Формата за регистрация", на посочения от Вас адрес на електронна поща ще получите съобщение с линк за активиране на профила. Тази стъпка е нужна за удостоверяване на адреса на електронната поща. Запомнете избраната и въведена от Вас парола за достъп до профила и след потвърждение на електронната поща използвайте формата за вход в системата.

ВАЖНО! Системата ще бъда заключена за регистрация в периодите без обявени процедури за подбор на лекари специализанти за участие в проекта. Системата ще бъда активна в периоди на обявени процедури за подаване на заявления за участие в проекта и ще може да се извършва регистрация, с цел кандидатстване онлайн. След попълване на заявление по формуляр от сайта и изпращането му чрез системата, тя ще генерира входящ номер.