При възникнал технически проблем в интернет сайта на проекта, документи за кандидатстване за финансиране на специализацията се подават в Министерство на здравеопазването

30.10.2020

Поради получени сигнали от специализанти за невъзможност за регистрация и създаване на профил на интернет сайта на проекта ви информираме, че при възникнал технически проблем може да разпечатате заявлението за кандидатстване по проекта, да го попълните и заедно с изискуемите документи да го подадете лично или чрез куриер в  Деловоството на Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5.